Solucions Integrals de Sostenibilitat i Eficiència en Supermercats

S'assoleixen Estalvis Energètics Globals en solucions integrals del voltant del 30%